Pierwotne nowotwory żołądka u psów stwierdza się rzadko. 90% z nich to nowotwory złośliwe, w tym 74% gruczolakoraki, 8% chłoniaki i 4% mięśniaki gładkokomórkowe mięsakowe. Mięśniak gładki i gruczolak są nowotworami łagodnymi. Najbardziej prawdopodobnym miejscem występowania gruczolakoraka jest jama odźwiernika oraz mniejsza krzywizna. W przypadku tego nowotworu istnieje również potencjalna predylekcja u takich ras, jak owczarek belgijski, collie, staffordshire bulterier.
Nowotwory żołądka objawiają się przewlekłymi, stopniowo nasilającymi się wymiotami, brakiem apetytu lub utratą łaknienia, utratą masy ciała i kondycji. Mogą również wystąpić anemia, biegunka i czarne wymioty. Czas od początku choroby do ujawnienia się objawów waha się od 23 tygodni do 12 miesięcy. U niektórych zwierząt objawy mogą być ledwo uchwytne, np. jedynym objawem może być utrata łaknienia.
Zdjęcia rentgenowskie z kontrastem mogą wykazać opóźnione opróżnianie żołądka, nieprawidłowe wypełnienie środkiem kontrastowym błony śluzowej, napięcie ściany żołądka i wrzody. Przewagą badania ultrasonograficznego nad badaniem radiologicznym jest to, że może ono wykazać zgrubienie ściany żołądka z potencjalną utratą prawidłowych warstw, a także powiększenie regionalnych węzłów chłonnych lub przerzuty do jamy brzusznej. Pod kontrolą badania ultrasonograficznego techniką cienkoigłową mogą być pobrane aspiraty ze znacznie pogrubionej ściany żołądka. Rozpoznanie potwierdza się gastroskopią i biopsją lub poprzez biopsję w trakcie zabiegu chirurgicznego. Nowotwory żołądka często wrzodzieją oraz upodabniają się do wrzodów trawiennych i dlatego też badania materiału z głębokiej biopsji stanowią podstawę rozpoznania. Poza chłoniakami wobec innych nowotworów stosuje się w miarę możliwości leczenie poprzez szerokie chirurgiczne usunięcie. Rokowanie jest jednak zawsze złe.